PRODUKTER

HANTERING

Hantering

Emballage kan hanteras på flera olika sätt. Hur beror på flera variabler. Emballagetyp? Kapacitet? Automatiseringsgrad? Miljö? Utvecklingsplaner?

MINAB Pac har ett väl utvecklat samarbete med många leverantörer i branschen. Vi kan därför erbjuda flera lösningar på era behov. Exempelvis:

depalletering2

Kontakta oss för mer information​

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.