BEGAGNAT

Varför begagnat?

En begagnad maskin ger mycket kapacitet för pengarna och kan därav vara den absolut rätta lösningen.

För att uppnå optimalt resultat bör den begagnade maskinen vara avsedd för det ni vill göra utan att kräva alltför omfattande ombyggnationer. Stora ombyggnationer kan leda till att den ekonomiska fördelen av en begagnad maskin minskar. 

Alla våra begagnade maskiner är tillverkade av oss själva eller av våra agenter. Det säkerställer att vi känner till tekniken till 100% och kan rekommendera om maskinen passar till Er eller ej.

MINAB F1-6

MINAB F-serien modell F1, 10 rör

MINAB F-serien helautomatiska fyllningsmaskiner för fyllning av flytande och halvflytande media i flaskor, dunkar och burkar. Maskinen har en enkel driftsäker konstruktion med mycket god repeternoggranhet. 

Material

Fyllningscylindrar och övriga produktberrda delar är utförda i rostrfritt syrafast stål 2343. Stativ etc. är utfört i rostfritt 2333. Fyllningscylindrar är henade inom tolerans 0.02. Kolvpackningar är utförda i armerad teflon. O-ringar är i orginalutförande av Viton. Inlopp och utloppsventiler är utförda i syrafast rostfritt stål med inslipade käglor. Som tillval finns även fullflödes 3/2-ventiler. 

Fyllningsstationen 

Rörstället sitter på en konsol för bekväm höjdinställning via servo eller ratt. Det finns flera olika typer av fyllningsrör att tillgå allt för att passa er produkt och emballage. Stativet har en skyddsbur med förreglade dörrar som omgärdar stationen. Maskinen har ett robust utförande.

Mellanlagringstank

  • Rymd ~ 150 L.
  • Material rostfritt stål SS233
  • Avtappningskran
  • Nivåvakt inkl. relä.
  • Inlopp valfri 1”-2”
  • Utlopp std . 51 mejerikoppling.

Omställning

Maskinen är designad att minimera omställningstider. Volym och produktionshastigheter ställs in automatiskt efter recept. Volymen är steglöst inställbar inom volymområdet via motor. Fyllningsrör ställs in i höjd via ratt eller servomotor beroende på utförande. I sidled ställs fyllningsrören in via mall. Avluftning av fyllningscylindrar sker även det helt automatiskt vid påfyllning från tom tank.

Fyllning

Maskinen känner av att det finns emballage redo under rören. Två formatberoende klämbackar går till och greppar emballaget varefter fyllningsrören går ned. Fyllningssekvensen börjar normalt (skummande produkt) med att produkten fylls med en första inställbar långsam hastighet tills nivån nått över fyllningsrörens utloppshål. Efter det kan maskinen gå med en ny hastighet som är optimerad för snabbast möjliga fyllning av produkten ifråga. Under denna sekvens kan man låta fyllningsrören följa med upp sakta, hela tiden strax under ytan. När fyllningen nästan är klar går fyllningssekvensen in i slutfasen då man avslutar med att fylla långsamt. Under denna sekvens står fyllningsrören still. Dessa sekvenser är inställbara per produkt och de värden man fått kan sparas per produkt för senare produktioner. Ni kan även ställa in och spara bandhastigheter och andra driftvillkor vilket gör att maskinen går med optimal hastighet och säkerhet för aktuell produkt och emballage.

Rengöring

Rengöringsprocessen är automatisk inga delar behöver demonteras. Tanken är utformad så att produkten rinner ned i fyllningscylindrarna. Så mycket som möjligt av produkten fylls i aktuellt format. Anslut sedan avloppsenhet på fyllningsrör. I fyllningscylindrarna är kolven koniskt utformad så att ingen produkt kan ligga kvar på ”toppen” av kolven. När kolven står i sitt övre läge samt med fyllningsrören i avloppsenhet tillsätts tryckluft i ventilhuset. Denna luft trycker ut produkten ner i avlopp. Kolven kan även gå ned i ett läge där det är möjligt för kvarvarande produkt att rinna ut för uppsamling. Även detta under trycksättning vilket gör att endast små rester av produkten finns kvar i maskinen. Kvarvarande är T.ex. produkt som fastnat som en hinna på väggarna. För att bli av med denna hinna kan man som en option lägga till diskbollar i tank för diskning. Diskmedlet för tanken används då också för att diskning av fyllningscylindrar och rör. Materialen i maskinen klarar även het temperatur för rengöring med ånga.

Kommunikation

Kommunikation mellan operatör – maskin sker via Beijer E710 Touchscreen display. Via displayen får operatören löpande information / instruktion om status på maskinen eller om någon åtgärd krävs från operatör T.ex vid omställning. Styrsystemet är utrustat med modem för fjärranslutning.

MINAB KTL 1

Maskinen är avsedd att försluta flaskor, dunkar eller burkar. Maskinens konstruktion är enkel och robust. Servicebehov och stopp blir därför minimalt. 

Ingående material

Maskinens stativ är utförd i rostfritt stål. Montageplatta i guleloxerad aluminium. Formatdelar i aluminium. 

Cylindrar: Standardcylindrar från SMC pneumatics. 

Åtdragningsmotor: Servodrive.

Funktionsbeskrivning

Kapsylerna sorteras i en vibratormatare. Kapsylerna matas sedan fram en och en i ett matarverk. Motorn vrider ca 30° till matarverket och hämtar en kapsyl. Flaskorna matas under tiden in i förslutningsmaskinen via en transportör. Två klämbackar fixerar och centrerar flaskan under åtdragningsmotorn. Vertikalcylinder går ned samtidigt som åtdragningsmotorn startar och drar åt kapsylen till förinställt moment.  Som standard går även påtryckningsförslutningar att producera i maskinen. ( Med för det avsedd extrautrustning kan maskinen också dra åt i förväg pålagda triggerpumpar). Kapsylchucken släpper och vertikalcylindern återvänder upp. En ny arbetssekvens kan börja.

Maskinens skydd är för sedd med en måsvingedörr vilket ger god åtkomlighet vid omställning, rengöring eller service. Skyddet är som standard utfört i aluminium alternativt rostfritt stål med fönster av Lexan. Skyddet kan även förses med en anslutning för Er ventilation för utvädring av gaser.

Omställning

Höjdinställningar sker enkelt via linjärdon, aktuellt emballage med korrekt monterad förslutning utgör mall. Via displayen vid maskinen kan parametrar ställas in per format. Dessa sparas sedan för framtida körningar i recept vilket eliminerar ”intrimningstid” vid formatbyte och säkerställer optimal drift. Formatberoende delar är utförda i modulform vilket gör maskinen mycket snabb att ställa om samt enkel att komplettera med tillkommande format. Chuckar för grepp och åtdragning av förslutning tillverkas efter form på kapsyl, material i aluminium, rostfritt eller vulcolan.

Interface Operatör – Maskin

Som styrsystem till MINAB KTL serien har vi valt en industri PC med touchscreen. Den ger mycket lättförståelig information. Den är enkel att hålla ren. Flexibel för senare utbyggnad. Windows CE som operativsystem. Kommunikation via Ethernet vilket gör det möjligt för er att integrera den i ert nätverk.

Options/Tillbehör 

Automatisk höjdinställning via drivna linjärdon.

Ljuddämparhuv för vibratormatare.

Kapsylelevator med bufferttank.

Avkänning närvaro aluminiumoblat efter förslutning.

Kapsylelevator

Dimensioner anpassas efter projekt.

MINAB F1-4 Fyllningsmaskin

MINAB F-serien helautomatiska fyllningsmaskiner för fyllning av flytande och halvflytande media i flaskor, dunkar och burkar. Maskinen har en enkel driftsäker konstruktion med mycket god repeternoggranhet. 

Kontakta oss för mer information​

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.